Chemotherapie bij kinderen tast kortetermijngeheugen aan

De behandeling van kanker bij kinderen is de voorbije jaren sterk verbeterd. Maar zelfs bij een volledige genezing laten de ziekte én de behandeling sporen na, hebben onderzoekers uit Leuven ontdekt.

Voormalige kankerpatiënten kunnen minder flexibel omgaan met kennis en hebben een zwakker kortetermijngeheugen. Dat blijkt uit neuropsychologisch onderzoek van de KU Leuven en het UZ Leuven. Wetenschappers onderzochten 31 jongvolwassenen die als kind chemotherapie hadden ondergaan. Tijdens hun behandeling waren ze gemiddeld 6,5 jaar oud. De psychologische tests toonden aan dat het langetermijngeheugen en het concentratievermogen grotendeels gespaard bleven. Die vaardigheden hadden zich al voor de behandeling ontwikkeld. Op tests van het kortetermijngeheugen en andere laat rijpende vaardigheden scoorden de proefpersonen wel beduidend minder goed dan een controlegroep.

 

Hoe jonger, hoe meer invloed

Vooral traag ontwikkelende psychologische functies blijken kwetsbaar te zijn voor chemotherapie en andere kankerbehandelingen. “Tests waarbij de proefpersonen snel tussen taken moesten wisselen of nieuwe informatie gedurende een korte tijd moesten onthouden, gingen duidelijk moeizamer bij voormalige kankerpatiënten”, leggen aspirant-psychiater Iris Elens en professor Rudi D’Hooge uit. “Het ontwikkelingsstadium van de hersenen bij de start van de kankerbehandeling is wellicht bepalend voor de gevolgen op latere leeftijd.” Jonge kinderen zijn met andere woorden kwetsbaarder voor de gevolgen van chemotherapie dan tieners en jongvolwassenen.

 

Gerichte begeleiding kan problemen voorkomen

Daarnaast stelden de onderzoekers een verband vast tussen de cognitieve prestaties van de proefpersonen en de hersenvochtconcentraties van fosfo-tau, een eiwit dat deel uitmaakt van de structuur van onze zenuwcellen. Tijdens de kankerbehandelingen werden systematisch stalen van hersenvocht afgenomen. Die stalen controleerden de onderzoekers op de aanwezigheid van fosfo-tau. “Hoge concentraties van fosfo-tau blijken indicatief voor het optreden van cognitieve problemen op latere leeftijd”, zegt Iris Elens. “Als we die concentraties in de toekomst systematisch meten, kunnen we kinderen met hoge waarden beter begeleiden. Met vroege begeleiding, gericht op belangrijke cognitieve functies, kunnen we problemen voorkomen die anders tien of vijftien jaar later opduiken.”

 

Bron: www.uzleuven.be

Over Med e-news

Med e-news is een initiatief van Wunderman Health. Snel, eenvoudig en in één oogopslag bieden we u het laatste nieuws over technologie, innovatie, patiënt en arts, wetgeving en klinische informatie. Onze journalisten volgen de medische wereld op de voet en zorgen voor artikels op maat. Zo blijft u snel en eenvoudig op de hoogte van al het belangrijke, maar ook het leuke nieuws in uw sector.